Χρήσιμες συνδέσεις:


 •  www.ypeka.gr  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

 •  www.mindev.gov.gr  Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 •  www.cres.gr  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

 •  www.eletaen.gr  Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

 •  www.lagie.gr  Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ)

 •  www.deddie.gr  Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)

 •  www.espa.gr  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

 •  Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011) (pdf)

 •  New Investment Law (3908/2011) (pdf) OFFICIAL TRANSLATION IN ENGLISH

 •  www.startupgreece.gov.gr  Startup Greece