Η ECO WAYΤΜ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτονόμησης Κτιρίων (μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, επιχειρήσεων, βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων κ.α.) καθώς επίσης και στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα σ' αυτόν της Αιολικής ενέργειας, της Ηλιακής ενέργειας και της Βιομάζας, τόσο σε επενδυτικό επίπεδο η ίδια, όσο και σε επίπεδο παροχής επενδυτικών συμβουλών και υπηρεσιών σε Ιδιώτες ή Εταιρείες που θέλουν να ασχοληθούν και να επενδύσουν στην “Πράσινη Ενέργεια”.

   ECO WAY αναλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα ολόκληρη την αδειοδοτική διαδικασία (εκπόνηση μελετών, συγκέντρωση δικαιολογητικών, σύνταξη φακέλων, υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα), τις μετρήσεις, την προμήθεια & εγκατάσταση του εξοπλισμού και την επίβλεψη των εργασιών για τις εξής επενδυτικές προτάσεις:

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών (μονοκατοικιών και πολυκατοικιών) μέσω του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" με επιδότηση έως και 70% της συνολικής δαπάνης και το υπόλοιπο 30% άτοκο δάνειο.

  • Αυτόνομο Οικιακό Φωτοβολταϊκό σύστημα για πλήρη απαλλαγή από τη Δ.Ε.Η. ή Οικιακό Φ/Β σύστημα “Ειδικού Προγράμματος” έως 10kw (σε στέγες, ταράτσες & δώματα σπιτιών) με ετήσια αφορολόγητα έσοδα έως και 1.800 ευρώ.

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτονόμηση Επιχειρήσεων (καταστημάτων, γραφείων, βιομηχανικών-βιοτεχνικών κτιρίων κ.α.) μέσω εγκατάστασης μικρής Ανεμογεννήτριας ή Φωτοβολταϊκού συστήματος ή Υβριδικού συστήματος (συνδυασμός μικρής Α/Γ και φωτοβολταϊκών πάνελ) ή συστήματος Βιομάζας.  

  • Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρή Ανεμογεννήτρια έως 50kw με δυνατότητα ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (3908/2011) και επιχορήγηση που ανέρχεται για την περιοχή της Φθιώτιδας στο 35%.

  • Οικιακή Ανεμογεννήτρια έως 10kw (σε στέγες, ταράτσες & δώματα σπιτιών και κτιρίων) για ενεργειακή αυτονόμηση ή παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Μονάδα Βιομάζας 100kw με δυνατότητα ένταξης στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (3908/2011) και επιχορήγηση που ανέρχεται για την περιοχή της Φθιώτιδας στο 35%.

  • Οικιακό σύστημα Βιομάζας για πλήρη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών του σπιτιού σε θέρμανση και ζεστό νερό, με δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ' οίκον” και ετήσια έσοδα (ανάλογα με το είδος της καύσιμης πρώτης ύλης) από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 

   Όλες οι επενδυτικές προτάσεις της ECO WAY αποσκοπούν τόσο στην εξοικονόμηση της καταναλώμενης ενέργειας και κατ' επέκταση στη μείωση των δαπανών του πελάτη, όσο και στη δυνατότητα αποκόμισης εσόδων μέσω της πώλησης ενέργειας ή μέσω της εκμετάλλευσης των προτεινόμενων “πράσινων” δραστηριοτήτων, με κύριο άξονα πάντοτε τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και CO₂ στην ατμόσφαιρα, τη δημιουργία πνευμόνων πράσινου, την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και κατ' επέκταση την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων μας!

 

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα στην ιστοσελίδα μας και επικοινωνήστε μαζί μας για τις τρέχουσες προσφορές μας.